Konsultacja z oceną jakości ruchu

100,00 

  • Wywiad na podstawie kwestionariusza treningowego
  • Panel 7 testów sprawdzających ogólną jakość ruchu (Functional Movement Screen)
  • Testy szczegółowe określające podstawowe zakresy ruchu
  • Testy szczegółowe określające stabilność głównych stawów
  • Określenie deficytów motorycznych i wyszczególnienie ich w podsumowaniu
  • Ogólne wskazówki dotyczące treningu
  • Podsumowanie w formacie PDF (przesyłane do 7 dni po zakończeniu oceny)
  • Czas trwania oceny trenerskiej – 60min

Kategoria: